fbpx

“ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” ผลไม้จากความรัก

วิธี 800x600

“ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” ผลไม้จากความรัก

ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม เป็นพันธุ์ที่มีเพียงเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดียว ทำให้ติดลูกยาก เราจึงต้องปลูกลิ้นจี่สายพันธุุ์อื่นที่มีเกสรตัวผู้ไว้ค่อยผสมเกสร นอกจากนี้การผสมเกสร ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีผลอย่างมาก ซึ่งการออกดอกต้องพึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียล ติดต่อกันอย่างน้อย 2 อาทิตย์ และนอกจากสภาพอากาศแล้วก็ต้องค่อยดูแลด้วยความรัก ความเอาใจใส่อย่างดี เพื่อให้ได้ลิ้นจี่ที่ลูกสวย เนื้อแน่น และอร่อย

ขั้นตอนการปลูกลิ้นจี่พันธุ์ค่อม

1.การปลูก นำต้นอ่อนของลิ้นจี่ปลูกแบบสลับฟันปลา ระยะห่างประมาณ 5 วา โดยช่องระหว่างแถวต้นลิ้นจี่ให้ขุดคลองเล็กๆ เพื่อให้รากลิ้นจี่สามารถดูดน้ำไปเลี้ยงลำต้นได้ หรือเอาไว้ตักรดต้นลิ้นจี่นั้นเอง

2.การเลี้ยงผึ้งสัญจร เนื่องจากลิ้นจี่พันธุ์ค่อมเป็นสายพันธุ์ที่มีแต่เกสรตัวเมีย ทำให้ต้องปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์อื่นควบคู่กัน จึงต้องมีการเลี้ยงผึ้งสัญจร เพื่อใช้ในการผสมเกสรนัั้นเอง

3.การให้น้ำ ลิ้นจี่เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำ หรือพื้นที่แฉะ แต่ดินต้องมีความชื้นเสมอ ในช่วงแรกการรดน้ำจึงเป็นการรดวันเว้นวัน เมื่อโตจนให้ผลผลิตก็รดน้ำสม่ำเสมอ ซึ่งการให้นน้ำนั้นจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ การให้น้ำทางใต้ผิวดิน คือรากดูดน้ำจากคลองที่เราขุด ส่วนอีกวิธีคือ การให้น้ำทางผิวดิน โดยการใช้สปริงเกอร์

4.การให้ปุ๋ย เราจะเน้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือพวกขี้ไก่ ปุ๋ยหมักอัดเม็ด ปีละ 1 ครั้งตามความเหมาะสม

5.การตัดแต่งกิ่ง เราจะทำการตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง โดยตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่ม ยอดจะถูกตัดทิ้งเพื่อให้ลิ้นจี่แผ่ขยายกิ่งก้านไปตามแนวนอน กลายเป็นพุ่มเตี้ย เพื่อให้ง่ายแก่การดูแลรักษาผลลิ้นจี่ และยังช่วยให้ลิ้นจี่สามารถรับแสงแดดได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

6.การกำจัดแมลงหรือสิ่งรบกวน ทางสวนจะทำการห่อด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษ เพื่อป้องกันค้างคาว หรือแมลงต่างๆ อีกทั้งยังป้องกันแสงแดดที่แรงจนอาจทำให้ลูกแตกได้

7.การสั่งเกตผลแก่ลิ้นจี่ เมื่อลิ้นจี่เริ่มออกผลจะเป็นสีเขียว ต่อมาจะกลายเป็นสีแดง จนเป็นสีแดงเข้ม ไหล่ผลกว้าง ฐานหนามจะขยาย ปลายหนามแหลม หนังจะตึงๆ เมื่อปลอกออกมาเนื้อจะเต่ง และพบลายเปลือกด้านใน ซึ่งเรียกกันว่า “ล่องชาด”

8.การเก็บเกี่ยว และการบรรจุห่อ เราจะนำเอาพะอง หรือไม้กางเขนไปวางพลาดบนต้นลิ้นจี่ และนำเชือกคลึงทั้ง 3 ด้านของไม้กางเขนเอาไว้เพื่อป้องกันการผลัดตก จากนั้นใช้กรรไกรตัดช่อผลลิ้นจี่ แล้วนำมาคัดลูกตกแต่งช่อ หลังจากนั้นจึงบรรจุห่อพร้อมนำขาย

    ใส่ความเห็น